Ellα se enαmoró...

ɛʆʆɑ รɛ ɛɳɑɱѳʀѳ,

pɛʀѳ ɗɛ รu รѳʆɛɗɑɗ…

Yɑ ɳѳ ɗɑ ɛxpʆicɑciѳɳɛร…

Yɑ ɳѳ ѵiѵɛ pɛɳɗiɛɳtɛ ɗɛ รu cɛʆuʆɑʀ…

Yɑ ʆɛ ɗɑ iguɑʆ รi ʆɛ cѳɳtɛรtɑɳ ʀɑpiɗѳ ѳ ɳѳ…

ѵɑ y ѵiɛɳɛ ɗѳɳɗɛ quiɛʀɛ, y cuɑɳɗѳ quiɛʀɛ…

Yɑ ɳɑɗiɛ ʆɑ cѳɳtʀѳʆɑ…

รi quiɛʀɛ ʆʆѳʀɑʀ tiɛɳɛ ɑ “ ʆɑร pɛʆiร”, รi quiɛʀɛ ʀɛíʀ tɑɱɓiɛɳ…ѳ ɑ รu ɛรpɛʝѳ…

3 Me gusta

𝔸𝕟𝕕𝕒 𝕖𝕟 𝕓𝕠𝕝𝕒𝕤 𝕡𝕠𝕣 𝕝𝕒 𝕔𝕒𝕤𝕒…

𝕐𝕒 𝕟𝕠 𝕝𝕖 𝕡𝕣𝕖𝕠𝕔𝕦𝕡𝕒 𝕞𝕒𝕤 𝕝𝕒 𝕞𝕚𝕣𝕒𝕕𝕒 𝕒𝕛𝕖𝕟𝕒…

𝕐𝕒 𝕟𝕠 𝕤𝕖 𝕔𝕒𝕝𝕝𝕒 𝕝𝕠 𝕢𝕦𝕖 𝕤𝕚𝕖𝕟𝕥𝕖 𝕤𝕠𝕝𝕠 𝕡𝕠𝕣 𝕔𝕒𝕖𝕣 𝕓𝕚𝕖𝕟, 𝕪𝕒 𝕟𝕠 𝕤𝕖 𝕒𝕥𝕣𝕒𝕘𝕒𝕟𝕥𝕒 𝕔𝕠𝕟 𝕝𝕠 𝕢𝕦𝕖 𝕝𝕖 𝕕𝕦𝕖𝕝𝕖 𝕡𝕠𝕣 𝕟𝕠 𝕕𝕚𝕤𝕔𝕦𝕥𝕚𝕣, 𝕝𝕠 𝕖𝕤𝕔𝕦𝕡𝕖 𝕥𝕠𝕕𝕠…

𝕐 𝕒𝕙𝕠𝕣𝕒? …

ℚ𝕦𝕚𝕖𝕟 𝕝𝕖 𝕧𝕒 𝕒 𝕠𝕗𝕣𝕖𝕔𝕖𝕣 𝕕𝕖 𝕒 𝕕𝕠𝕤 𝕖𝕤𝕒 𝕡𝕒𝕫 𝕢𝕦𝕖 𝕤𝕚𝕖𝕟𝕥𝕖 𝕤𝕠𝕝𝕒?…

2 Me gusta

𝕐 𝕒𝕙𝕠𝕣𝕒? …

ℚ𝕦𝕚𝕖𝕟 𝕝𝕒 𝕧𝕒 𝕒 𝕒𝕞𝕒𝕣 𝕥𝕒𝕟𝕥𝕠 𝕠 𝕞𝕒𝕤 𝕕𝕖 𝕝𝕠 𝕢𝕦𝕖 𝕤𝕖 𝕒𝕞𝕒 𝕖𝕝𝕝𝕒? …

𝔼𝕝𝕝𝕒 𝕤𝕖 𝕖𝕟𝕒𝕞𝕠𝕣𝕠 𝕡𝕖𝕣𝕠 𝕕𝕖 𝕤𝕦 𝕤𝕠𝕝𝕖𝕕𝕒𝕕…

𝕐 𝕖𝕤𝕠 𝕖𝕤 𝕡𝕖𝕝𝕚𝕘𝕣𝕠𝕤𝕠…

ℙ𝕠𝕣𝕢𝕦𝕖 𝕦𝕟𝕒 𝕧𝕖𝕫 𝕢𝕦𝕖 𝕝𝕒 𝕕𝕚𝕤𝕗𝕣𝕦𝕥𝕒𝕤, 𝕢𝕦𝕖 𝕒𝕡𝕣𝕖𝕟𝕕𝕖𝕤 𝕒 𝕔𝕠𝕟𝕧𝕚𝕧𝕚𝕣 𝕔𝕠𝕟 𝕖𝕝𝕝𝕒…

𝔼𝕤 𝕒𝕕𝕚𝕔𝕥𝕚𝕧𝕒.

2 Me gusta

Y cuando eso pasa no cualquiera entra a interrumpir esa paz…

2 Me gusta

hermoso …

1 me gusta